ALFREDSSONS MASKINAFFÄR
Sök på sidan!

Länkar


Svenska vattenkraftsidor

» Batec Säffle AB
Konstruerar, tillverkar och säljer komponenter och tillbehör till småskaliga vattenkraftverk. Renoverar och säljer begagnad utrustning.

» Bevi
Säljer och installerar generatorer och reglerutrustning.

» Blaxmo Kraft AB
Tillverkar och säljer bl.a. styr- och reglerutrustning, statiska magnetiserare, nivågivare m.m.

» Boxholm Produktion
Tillverkar trätuber.

» Cargo & Kraft Turbin
Tillverkar semikaplan/kaplanturbiner.

» Ebbamåla bruk
Tekniskt museum med bland annat gjuteri, mekanisk verkstad, smedja och vattenkraftverk.

» Föreningen Skånska möllor
Förening för Skånska möllors bevarande. Säljer ett fint häfte om vattenkvarnar i Skåne.

» Huseby Bruk
Ett levande museum med bland annat kvarn, vattenkraftverk och elmuseum.

» John Eklunds Elektriska museum
Elmuseum på Internet med massor av gamla elprylar, även en del vattenkraft.

» Komstad kvarn
Museum med kvarn, skvaltkvarn, sågverk, kvarnstenstillverkning m.m. Guidade turer.

» Sahlins Engineering AB
Tillverkar och monterar grindrensare och dammluckor.

» SERO
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, ett måste för dig som är intresserad av vattenkraft.

» SMHI
Har uppgifter om vattenflöde m.m.

» Smålands vattenkraftförening
Förening för vattenkraftintresserade i Småland.

» Svensk Vattenkraft
Information om kvarnar, Köp & sälj m.m.

» Turab
Tillverkar och renoverar turbiner.

Utländska vattenkraftsidor

» Andritz

» Microhydro
Diskussionsgrupp om vattenkraft, ca 600 medlemmar över hela världen.

» Microhydro Web Portal
Mycket intressant information om småskalig vattenkraft.

Övrigt

» Byggnadsvårdstorget
Intressant sida om byggnadsvård.

» KC Teknik
Företag som arbetar med svetsanvar, kontroll och provning.

» Laganland
Älgpark

» OTD Tools
Verktyg & maskiner till lågpris. Överskottspartier m.m.

» Torpa Bystuga & Omnibus
Bussmuseum m.m.

» Tändkulans vänner
Information om råoljemotorer, ångmaskiner m.m.

Design och tillverkning

Hemsidan har designats och tillverkats av: